Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

X
podpořila:
spolupracují: