Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

synoptik
vžité označení pro meteorologa pracujícího v met. předpovědní službě. Je odvozeno od přídavného jména synoptický (česky souhledný). Viz též mapa synoptická, meteorologie synoptická, metoda synoptická.
angl: forecaster slov: synoptik něm: Synoptiker m rus: синоптик  1993-a1
podpořila:
spolupracují: