Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

synoptik
vžité označení pro meteorologa pracujícího v met. předpovědní službě. Je odvozeno od přídavného jména synoptický (česky souhledný). Viz též mapa synoptická, meteorologie synoptická, metoda synoptická.
Termín vznikl odvozením od slova synoptický.
angl: forecaster; slov: synoptik; něm: Synoptiker m; rus: синоптик  1993-a1
podpořila:
spolupracují: