Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj blesku mezi oblakem a zemí
výboj blesku, jímž se neutralizují náboje opačné polarity mezi oblakem a zemí. Rozlišují se čtyři zákl. typy tohoto výboje;
a) s vůdčím výbojem blesku šířícím se z kladného náboje oblaku k zemi (CG+);
b) s vůdčím výbojem šířícím se ze záporného náboje oblaku k zemi (CG);
c) vznikající na vysokém objektu na zemi a šířící se do oblaku s nábojem kladné polarity;
d) vznikající na vysokém objektu na zemi a šířící se do oblaku s nábojem záporné polarity.
Typ a) a b) lze rozeznat od typu c) a d) pouhým opt. pozorováním nebo ze statické fotografie podle směru větvení, které nastává ve směru šíření předvýboje. Parametry výboje blesku mezi oblakem a zemí byly a jsou předmětem intenzivního výzkumu. Výboje blesku do země způsobují škody na objektech na zemi, na el. silnoproudých i sdělovacích vedeních a zařízeních, na letadlech atd. Mohou být příčinou nežádoucích roznětů výbušnin až do několika set m pod zemí. Viz též zařízení hromosvodné, úder blesku, intenzita výbojů blesku do země, výboj blesku s vůdčím výbojem směřujícím nahoru, výboj blesku s vůdčím výbojem směřujícím dolů.
angl: cloud-to-ground discharge, ground discharge slov: výboj blesku medzi oblakom a zemou rus: разряд к землe, разряд молнии между облаком и землей  1993-a3
podpořila:
spolupracují: