Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbulence anizotropní
syn. turbulence nonizotropní – každá turbulence, která nesplňuje podmínky izotropní turbulence. Výrazná anizotropie turbulence v atmosféře existuje zejména ve vrstvě vzduchu silné zhruba 20 m a bezprostředně přiléhající k zemskému povrchu nad rovinným terénem.
angl: anisotropic turbulence slov: anizotropná turbulencia něm: anisotrope Turbulenz f rus: анизотропная турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: