Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bimetal
teploměrné čidlo tvořené dvěma kovovými pásky z materiálů o různých koeficientech roztažnosti, které jsou spolu svařeny. Deformace systému v závislosti na změně teploty se využívá jako míra teplotní změny. Závisí na rozdílu délkových součinitelů roztažnosti materiálů obou složek bimetalu, na čtverci celkové délky (rozvinutého) bimetalu, na jeho tloušťce a šířce a na vrcholovém úhlu oblouku, do něhož je stočen. Viz též teploměr bimetalický.
angl: bimetal slov: bimetál něm: Bimetall n rus: биметаллическая пластинка fr: bilame m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: