Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dozimetr kolorimetrický
syn. UV dozimetr.
angl: colorimetric dozimeter slov: kolorimetrický dozimeter něm: kolorimetrisches Dosimeter n rus: колориметрический дозиметр fr: dosimètre colorimétrique m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: