Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dozimetr kolorimetrický
syn. UV dozimetr.
angl: colorimetric dozimeter; slov: kolorimetrický dozimeter; něm: kolorimetrisches Dosimeter n; fr: dosimètre colorimétrique m; rus: колориметрический дозиметр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: