Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

labilita atmosféry
méně vhodné označení pro vertikální instabilitu atmosféry.
slov: labilita atmosféry něm: Labilität der Atmosphäre f rus: неустойчивость атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: