Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

difluence topografická
angl: topographic diffluence; slov: topografická difluencia; něm: topographische Diffluenz f; rus: топографическая диффлюэнция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: