Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

difluence topografická
angl: topographic diffluence slov: topografická difluencia něm: topographische Diffluenz f rus: топографическая диффлюэнция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: