Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izokona
1. obecně čára spojující místa se stejnou koncentrací určité látky;
2. čára spojující místa se stejným obsahem prachu v ovzduší. Viz též izorypa.
slov: izokona něm: Isokone f rus: изокона  1993-a0
podpořila:
spolupracují: