Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

lalok antény boční
sekundární maxima parazitního vyzařování antény mimo hlavní lalok, tj. ve směru mimo osu antény. Výkon vyzářený bočními laloky antény je jen malým procentem celkového výkonu (obvykle alespoň o 20 dB slabší než hlavní lalok), přesto v případě výskytu velmi silných nebo blízkých cílů mohou boční laloky působit odrazy zkreslující měření meteorologických cílů.
slov: bočný lalok antény něm: Seitenkeule der Antenne rus: боковой лепесток ДН антенны  2014
podpořila:
spolupracují: