Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

monzun stratosférický
občas se vyskytující nevhodné označení pro sezonní změnu směru proudění ve stratosféře (ve výškách nad 20 km). V zimě ve všech zeměp. šířkách vanou záp. větry kolem chladné polární cyklony, zatímco v létě, kdy teplota a tlak vzduchu klesá směrem od pólu k rovníku, vznikají vých. větry kolem teplé polární anticyklony. Příčinou tohoto jevu jsou solární klima a radiační vlastnosti ozonu, nesouvisí tedy nijak s monzunovou cirkulací.
angl: stratospheric monsoon slov: stratosférický monzún něm: stratosphärischer Monsun m rus: стратосферный муссон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: