Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

profil vlhkosti vzduchu vertikální
rozdělení obsahu vodní páryatmosféře s výškou. V mezní vrstvě atmosféry závisí na výparu na zemském povrchu, na vert. promíchávání vzduchu a na teplotě, ve volné atmosféře především na advekci a vertikálních pohybech vzduchu. Profil vlhkosti je obvykle velmi složitý. Za normálních podmínek se střídají vlhké, popř. nasycené vrstvy vzduchu s vrstvami rel. suchými. Stratosféra vzhledem k izotermickému a inverznímu zvrstvení je pro vert. přenos vlhkosti zadržující vrstvou. Občasný výskyt perleťových oblaků ve výškách okolo 25 km a stříbřitých oblaků kolem 80 km se však uvádí jako důkaz existence vodní páry i v těchto výškách.
angl: vertical air moisture profile slov: vertikálny profil vlhkosti vzduchu něm: vertikales Profil der Luftfeuchtigkeit n rus: вертикальный профиль влажности воздуха  1993-a2
podpořila:
spolupracují: