Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

solarigram
někdy používané nevhodné označení pro pyranogram.
angl: pyranogram, solarigram slov: solarigram rus: соляриграмма něm: Solarigramm n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: