Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solarigram
někdy používané nevhodné označení pro pyranogram.
Termín vznikl odvozením od termínu solarigraf, analogicky k pojmům telegraf a telegram.
angl: pyranogram, solarigram; slov: solarigram; něm: Solarigramm n; rus: соляриграмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: