Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pastagram
aerologický diagram se souřadnicovými osami S a Zp.Souřadnice S je definována vztahem:
S=TTpTp,
kde T je změřená teplota v hladině o tlaku p a Tp teplota této hladiny ve standardní atmosféře. Druhá souřadnice Zp je výška hladiny p ve standardní atmosféře. Pastagram patří k méně známým diagramům. Diagram navrhl J. C. Bellamy.
angl: pastagram slov: pastagram rus: пастаграмма něm: Pastagramm n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: