Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slunce spodní
halový jev tvořený v ovzduší odrazem slunečních paprsků na ledových krystalcích ledových oblaků. Jeví se jako zářivě bílá skvrna kolmo pod světelným zdrojem, tj. na vertikále pod Sluncem, a podobá se odrazu Slunce na klidné vodní hladině. Jev lze pozorovat pouze při pohledu shora, tedy z letadla nebo z vyvýšeného stanoviště v terénu, např. na horských stanicích. Je jedním z fotometeorů.
angl: undersun; slov: spodné slnko; něm: Untersonne f; rus: нижнее солнце  1993-a1
podpořila:
spolupracují: