Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota potenciální ekvivalentní izobarická
angl: equivalent potential temperature slov: izobarická ekvivalentná potenciálna teplota rus: потенциальная изобарическая эквивалентная температура  1993-b1
podpořila:
spolupracují: