Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bioklimatologie rostlin
slov: bioklimatológia rastlín; něm: Bioklimatologie der Pflanzen f; fr: bioclimatologie végétale f; rus: фитобиоклиматология  1993-a0
podpořila:
spolupracují: