Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

let za ztížených meteorologických podmínek
let za podmínek, za nichž není možná nebo je velmi ztížená vizuální navigace s využitím viditelnosti povrchu Země. Obvykle jde o let v oblacích, nad oblaky pokrývajícími značnou část oblohy, při malé dohlednosti nad mořem nebo ve velkých výškách. Přesné vymezení ztížených meteorologických podmínek závisí zejména na typu letadla, na denní době a na kvalifikaci posádky letadla. V civilním letectvu se častěji používají termíny let s použitím přístrojů a podmínky meteorologické pro let podle přístrojů (IMC). Viz též dohlednost letová.
slov: let za zťažených meteorologických podmienok něm: Flug unter schwierigen meteorologischen Bedingungen m rus: полет в сложных метеорологических условиях  1993-a3
podpořila:
spolupracují: