Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplo zjevné
1. syn. entalpie;
2. méně vhodné označení členu reprezentujícího v rámci tepelné bilance zemského povrchu přenos tepla od země do atmosféry turbulentní výměnou.
angl: sensible heat slov: zjavné teplo něm: fühlbare Wärme f, sensible Wärme f rus: активная теплота, ощутимая теплота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: