Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

miobara
viz mezobara.
Termín se skládá z řec. μείων [meión] „menší“ a zkráceniny slova izobara.
angl: miobare; slov: miobara; rus: миобара  1993-a1
podpořila:
spolupracují: