Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

miobara
viz mezobara.
angl: miobare slov: miobara rus: миобара  1993-a1
podpořila:
spolupracují: