Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

šíření tepla v půdě
angl: heat spreading in soil slov: šírenie tepla v pôde rus: распространение тепла в почве něm: Wärmeübertragung im Boden f, Bodenwärmestrom m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: