Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

šíření tepla v půdě
angl: heat spreading in soil; slov: šírenie tepla v pôde; něm: Wärmeübertragung im Boden f, Bodenwärmestrom m; rus: распространение тепла в почве  1993-a1
podpořila:
spolupracují: