Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

topoklima
syn. klima reliéfové – typ klimatu, které se utváří pod vlivem georeliéfu, jeho aktivního povrchu a spolupůsobení antropogenních vlivů. Morfografie zemského povrchu dává klimatu specifické vlastnosti, jejichž vert. a horiz. rozsah závisí na přilehlých tvarech reliéfu. Prostorové vymezení topoklimatu je proto neurčité, stejně jako jeho postavení v soustavě členění klimatu. Topoklima v pojetí některých autorů je syn. místního klimatu. Termín navrhl C. W. Thornthwaite (1953). Viz též kategorizace klimatu, zóna svahová teplá.
angl: topoclimate slov: topoklíma něm: Geländeklima n, Topoklima n rus: климат рельефа, топоклимат  1993-a3
podpořila:
spolupracují: