Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bod Aragův
jeden ze tří neutrálních bodů nalézající se ve výšce asi 20° nad antisolárním bodem.
angl: Arago's point slov: Aragov bod něm: Aragopunkt m fr: point neutre d'Arago m rus: точка Араго  1993-a1
podpořila:
spolupracují: