Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průzkum Země dálkový
(DPZ) – obecné označení pro získávání dat za účelem komplexního obrazu určitého území, jeho různě cílené analýzy nebo detekce různých jevů pomocí přístrojů umístěných buď na oběžné dráze Země (na družicích či pilotovaných stanicích), nebo na dopravních prostředcích v atmosféře (na letadlech či dronech). Mezi používané přístroje patří především různé radiometry, optické kamery a radary. V rámci meteorologie můžeme pod dálkový průzkum Země řadit některá distanční meteorologická měření.
angl: remote sensing of the Earth; slov: diaľkový prieskum Zeme; něm: Fernerkundung f; rus: дистанционное зондирование Земли  1993-a3
podpořila:
spolupracují: