Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

průzkum Země dálkový
termín používaný spíše mimo meteorologii. Aplikace distančních metod (především s využitím družicových a leteckých metod snímání) pro získání komplexního obrazu sledovaného území, jeho různě cílenou analýzu nebo pro detekci různých jevů (nejen meteorologických).
angl: remote sensing of Earth slov: diaľkový prieskum Zeme něm: Fernerkundung f rus: дистанционное зондирование Земли  1993-a3
podpořila:
spolupracují: