Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sondáž ovzduší akustická
sondáž ovzduší využívající ke zjišťování nehomogenit v polích meteorologických prvků rozptylu akustického vlnění vysílaného ze zemského povrchu. Část energie, která se vrátí k přijímači, je využita k získání informace o existenci nehomogenity a vzdálenosti místa s touto nehomogenitou od vysílače. Akustická sondáž ovzduší umožňuje např. sledovat teplotní inverze při turbulentním proudění vzduchu. Prostředkem používaným k akustické sondáži ovzduší je sodar. Viz též radiolokátor meteorologický impulsní, radiolokátor meteorologický dopplerovský.
angl: acoustic sounding slov: akustická sondáž ovzdušia něm: akustische Sondierung f rus: акустическое зондирование атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: