Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

termín klimatologický
jednotná doba pozorování na met. stanici, stanovená podle místního stř. slunečního času platného pro lokalitu stanice. V daném dni a pro danou zeměp. šířku je tedy na všech stanicích sítě v témže klimatologickém termínu Slunce ve stejné výšce nad obzorem, čímž jsou zajištěny z tohoto hlediska homogenní podmínky pro získávání met. dat. V ČR se měření provádí v klimatologických termínech 7, 14 a 21 h na základních a v 7 h místního stř. slunečního času na srážkoměrných stanicích.
angl: climatological time of observation slov: klimatologický termín něm: klimatologischer Termin m rus: климатологический срок  1993-a3
podpořila:
spolupracují: