Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota potenciální vlhká izobarická
angl: isobaric wet-bulb potential temperature slov: izobarická vlhká potenciálna teplota rus: потенциальная температура смоченного термометра  1993-b1
podpořila:
spolupracují: