Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

centrum meteorologické světové
(WMC) – jedna ze složek světového systému pro zpracování dat a předpovědi. Světové meteorologické centrum plní funkce tohoto systému na globální úrovni ve spolupráci s regionálními specializovanými meteorologickými centry a národními meteorologickými centry. Světová meteorologická centra jsou v Melbourne, Moskvě a Washingtonu.
angl: World Meteorological Center slov: svetové meteorologické centrum něm: World Meteorological Centre n fr: Organisation météorologique mondiale f rus: всемирный метеорологический центр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: