Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření Země
dlouhovlnné záření, které soustava Země – atmosféra vyzařuje do kosmického prostoru. Jeho intenzita vzrůstá s teplotou této soustavy. Uvedený přenos energie se uskutečňuje jako záření zemského povrchu a záření atmosféry.
angl: terrestrial radiation slov: žiarenie Zeme rus: земная радиация, излучение Земли  1993-a3
podpořila:
spolupracují: