Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vedení tepla v půdě
angl: heat conduction in soil slov: vedenie tepla v pôde něm: Wärmeleitung im Boden f rus: теплопроводность почвы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: