Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

z-systém
v meteorologii označení pro pravoúhlé souřadnicové systémy, v nichž osa z směřuje kolmo k horiz. rovině a vert. souřadnice je vyjádřena v délkových jednotkách. Viz též p-systém, sigma-systém, theta-systém, soustava souřadnicová hybridní.
angl: z-system slov: z-systém něm: z-System n rus: система з  1993-a2
podpořila:
spolupracují: