Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fotometr
přístroj pro měření intenzity světla. V meteorologii je termín fotometr většinou vyhrazen pro přístroj měřící ve viditelné vlnové oblasti slunečního spektra (400 až 760 nm).
angl: photometer slov: fotometer rus: фотометр něm: Photometer n fr: photomètre m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: