Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima mezotermické
málo používané označení pro mírné dešťové klima, které odkazuje na jedno z vegetačních pásem vymezených v 19. století botanikem A. P. de Candollem. C. W. Thornthwaite pro ně uvádí hodnoty potenciálního výparu mezi 571 a 1 140 mm za rok. Z tohoto hlediska lze pod mezotermické klima částečně řadit i suché klima. Viz též klasifikace klimatu Thornthwaiteova.
angl: mesothermal climate; slov: mezotermická klíma; něm: mesothermales Klima n; rus: мезотермический климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: