Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plyn dokonalý
angl: ideal gas, perfect gas; slov: ideálny plyn; něm: ideales Gas n; rus: идеальный газ  2019
podpořila:
spolupracují: