Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plyn dokonalý
angl: ideal gas, perfect gas slov: ideálny plyn něm: ideales Gas n 
podpořila:
spolupracují: