Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rarášek
Termín je obdobou angl. devil „démon, čert“, za nějž lidé prachový nebo písečný vír dříve považovali.
angl: dust devil; slov: rarášok; něm: Kleintrombe f, Staubteufel m, Staubwirbel m; rus: пыльный вихрь  1993-a2
podpořila:
spolupracují: