Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rarášek
angl: dust devil; slov: rarášok; něm: Kleintrombe f, Staubteufel m, Staubwirbel m; rus: пыльный вихрь  1993-a2
podpořila:
spolupracují: