Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření sluneční přímé
krátkovlnné záření přicházející z malého prostorového úhlu kolem středu slunečního kotouče (5.10-3 sr). Přímé sluneční záření dopadající na plochu kolmou k paprskům se měří pyrheliometry nebo aktinometry. Intenzita přímého slunečního záření klesá s růstem délky dráhy slunečních paprsků v atmosféře, tedy s poklesem nadm. výšky místa měření a s poklesem výšky Slunce nad obzorem, dále klesá i s růstem zakalení atmosféry. Je-li Slunce zakryto oblaky, je intenzita přímého slunečního záření nulová.
angl: direct solar radiation; slov: priame slnečné žiarenie; něm: direkte Sonnenstrahlung f; rus: прямая солнечная радиация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: