Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

analobara
izalobara spojující místa se stejnou kladnou hodnotou tlakové tendence za daný časový interval, např. za 3, 6 nebo 24 hod. Viz též katalobara.
Termín (ve tvaru anisallobar) zavedl švédský meteorolog N. G. Ekholm v r. 1913. Skládá se z řec. komponentu ἀνα- [ana-] s významem „na, po, vzhůru“ a slova izalobara, z něhož byl kvůli snazší výslovnosti vypuštěn první komponent.
angl: anallobar; slov: analobara; něm: Anallobare f; fr: anallobare f; rus: аналлобара  1993-a3
podpořila:
spolupracují: