Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr slabý
vítr o prům. rychlosti 1,6 až 3,3 m.s–1 nebo 6 až 11 km.h–1. Odpovídá druhému stupni Beaufortovy stupnice větru.
angl: light breeze; slov: slabý vietor; něm: leichte Brise f; rus: легкий ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: