Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ochlazování adiabatické
angl: adiabatic cooling slov: adiabatické ochladzovanie rus: адиабатическое охлаждение něm: adiabatische Abkühlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: