Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ochlazování adiabatické
angl: adiabatic cooling; slov: adiabatické ochladzovanie; něm: adiabatische Abkühlung f; rus: адиабатическое охлаждение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: