Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ochlazování adiabatické
angl: adiabatic cooling slov: adiabatické ochladzovanie něm: adiabatische Abkühlung f rus: адиабатическое охлаждение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: