Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

funkce propustnosti
angl: transmittance function; slov: funkcia priepustnosti; něm: Transmissionsfunktion f; fr: facteur de transmission m; rus: функция пропускания  1993-a1
podpořila:
spolupracují: