Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

protržení tropopauzy
diskontinuita ve výšce tropopauzy spojená s výrazným frontogenetickým polem v troposféře. Nastává na rozhraní dvou vzduchových hmot výrazně odlišných vlastností, které mají značně rozdílné výšky tropopauzy. K protržení tropopauzy dochází ve výškové frontální zóně a v oblasti tryskového proudění.
angl: breakdown of tropopause slov: pretrhnutie tropopauzy něm: Durchbruch der Tropopause m rus: разрыв тропопаузы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: