Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

protržení tropopauzy
diskontinuita ve výšce tropopauzy spojená s výrazným frontogenetickým polem v troposféře. Nastává na rozhraní dvou vzduchových hmot výrazně odlišných vlastností, které mají značně rozdílné výšky tropopauzy. K protržení tropopauzy dochází ve výškové frontální zóně a v oblasti tryskového proudění.
angl: breakdown of tropopause; slov: pretrhnutie tropopauzy; něm: Durchbruch der Tropopause m; rus: разрыв тропопаузы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: