Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prohlubování cyklony
stadium vývoje cyklony, ve kterém tlak vzduchu ve středu cyklony klesá. Toto stadium obvykle zahrnuje stadium mladé cyklony a stadium jejího největšího rozvoje. Viz též vyplňování cyklony.
angl: deepening of a cyclone, deepening of a low slov: prehlbovanie cyklóny něm: Vertiefung der Zyklone f rus: углубление депреесии, углубление циклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: