Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prohlubování cyklony
stadium vývoje cyklony, ve kterém tlak vzduchu ve středu cyklony klesá. Toto stadium obvykle zahrnuje stadium mladé cyklony a stadium jejího největšího rozvoje. Viz též vyplňování cyklony.
angl: deepening of a cyclone, deepening of a low; slov: prehlbovanie cyklóny; něm: Vertiefung der Zyklone f; rus: углубление депреесии, углубление циклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: