Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sníh barevný
sníh zabarvený, zpravidla žlutě nebo červeně, organickými, popř. prachovými částicemi nebo drobnými živými organismy. Např. žlutý sníh bývá na území ČR způsoben přítomností pylových zrn jehličnatých stromů na jaře, oranžový až červený sníh saharským prachem. Viz též déšť krvavý, déšť žlutý.
angl: color snow; slov: farebný sneh; něm: farbiger Schnee m; rus: окрашенный снегопад  1993-a1
podpořila:
spolupracují: