Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

náraz větru
syn. poryv větru – krátkodobé zvýšení rychlosti větru, popř. krátkodobý odklon od trvalejšího směru větru, stanovený rozdílně pro různé tech. účely. Obecně se pro met. potřeby uznávají za kritéria pro náraz větru převýšení průměru o 5 m.s–1 na dobu alespoň 1 s, avšak nejvýše 20 s, anebo odklon směru o více než 45° na dobu alespoň 1 s, ne však více než 20 s. Kritéria pro směr větru nejsou dosud všeobecně uznávána. Náraz větru bývá vyvolán mechanickými nebo termickými vlivy a v některých případech má znatelnou opakovací frekvenci. Náraz větru se nesmí zaměňovat s pulsací větru. Viz též rychlost větru maximálnívítr nárazovitý, amplituda nárazu větru, húlava.
angl: gust; slov: náraz vetra; něm: Bö f, Windstoss m; rus: порыв ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: