Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima doby ledové
syn. klima glaciálu, viz též klima glaciální.
angl: glacial climate; slov: klíma doby ľadovej; něm: Eiszeitklima n; rus: климат ледникового периода  1993-b3
podpořila:
spolupracují: