Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklogeneze termická
anticyklogeneze vedoucí ke vzniku nebo mohutnění studené anticyklony vlivem neadiabatického ochlazení vzduchu od aktivního povrchu, popř. vlivem výrazné studené advekce. Tímto způsobem vznikají např. nízké anticyklony nad pevninou v zimě a termické anticyklony relativně malého rozsahu.
angl: thermal anticyclogenesis; slov: termická anticyklogenéza; něm: thermische Antizyklogenese f; fr: anticyclogénèse thermique f; rus: термический антициклогенез  1993-a3
podpořila:
spolupracují: