Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklogeneze termická
anticyklogeneze vedoucí ke vzniku nebo mohutnění studené anticyklony vlivem neadiabatického ochlazení vzduchu od aktivního povrchu, popř. vlivem výrazné studené advekce. Tímto způsobem vznikají např. nízké anticyklony nad pevninou v zimě a termické anticyklony relativně malého rozsahu.
angl: thermal anticyclogenesis slov: termická anticyklogenéza něm: thermische Antizyklogenese f fr: anticyclogénèse thermique f rus: термический антициклогенез  1993-a3
podpořila:
spolupracují: