Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hydrometeor
meteor tvořený soustavou vodních částic v kapalném nebo pevném skupenství, padajících k zemskému povrchu, vznášejících se v atmosféře, zdvižených větrem ze zemského povrchu a usazených na předmětech na zemském povrchu nebo ve volné atmosféře. Mezinárodní atlas oblaků zavádí kategorii "hydrometeory jiné než oblaky" Do této kategorie řadí srážky padající a usazené, mlhu, kouřmo, zvířený sníh, vodní tříšť aj.
angl: hydrometeor slov: hydrometeor rus: гидрометеор něm: Hydrometeor n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: