Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hydrometeor
meteor tvořený soustavou vodních částic v kapalném či pevném skupenství, vznášejících se ve vzduchu, padajících k zemskému povrchu, zdvižených větrem ze zemského povrchu nebo usazených na předmětech na zemském povrchu či ve volné atmosféře. Mezinárodní atlas oblaků zavádí kategorii "hydrometeory jiné než oblaky". Do této kategorie řadí srážky padající a usazené, mlhu, kouřmo, zvířený sníh, vodní tříšť aj.
Termín se skládá z řec. ὕδωρ [hydór] „voda“ a slova meteor.
angl: hydrometeor; slov: hydrometeor; něm: Hydrometeor n; rus: гидрометеор  1993-a3
podpořila:
spolupracují: