Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pole tlakové nevýrazné
tlakové pole s velmi malými horiz. tlakovými gradienty.
angl: flat low, shallow low slov: nevýrazné tlakové pole něm: gradientschwaches Gebiet n, flaches Tief n rus: безградиентная зона, неглубокая депресия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: