Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole tlakové nevýrazné
tlakové pole s velmi malými horiz. tlakovými gradienty.
angl: flat low, shallow low; slov: nevýrazné tlakové pole; něm: gradientschwaches Gebiet n, flaches Tief n; rus: безградиентная зона, неглубокая депресия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: