Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára demarkační
v met. čára na souborné kinematické mapě, která odděluje oblasti s výskytem středů anticyklon, popř. hřebenů vysokého tlaku vzduchu, kde většinou převládá anticyklonální zakřivení izobar či izohyps, od oblastí s výskytem středů cyklon, popř. brázd nízkého tlaku vzduchu s převládajícím cyklonálním zakřivením izobar či izohyps. Viz též mapa kinematická souborná.
angl: line of separation slov: demarkačná čiara něm: Grenzlinie f rus: демаркационная линия fr: ligne de séparation f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: