Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

floccus
(flo) [flokus] – jeden z tvarů oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Oblak má podobu kupovitých chomáčků nebo vloček, jejichž spodní okraje jsou více méně neostré, roztrhané a často je provází virga. Označení se užívá u druhů cirrus, cirrocumulus a altocumulus.
Termín zavedl belgický meteorolog J. Vincent v r. 1903 jako pojmenování tvaru oblaku altocumulus. Termín je přejat z lat. floccus „chumáč (vlny)“.
angl: floccus slov: floccus něm: floccus fr: floccus m rus: хлопьевидные облака  1993-a3
podpořila:
spolupracují: